قلب

برای زنده بودن دو قلب لازم است:

                    قلبی که با آن دوست بداری

                                        و قلبی که دوستش بدارند.      

                                                                                                                                                                                      (شاملو)

/ 0 نظر / 3 بازدید