الهی.........

الهی:خوبی های مرا زیاد کن.

الهی:بر دلهای ما آرامش عطا فرما.

الهی:پدر و مادر معلمان عزیز را سلامت بدار.

الهی:به ما نعمت دوست خوب داشتن عطا کن.

الهی آغاز امروز مرا رستگاری و پایانش را کامیابی قرار بده.

الهی: فرج مولای ما امام زمان(عج) را نزدیک بگردان.

                                                       کیان شفیعی دانش آموز کلاس دوم

/ 0 نظر / 4 بازدید