شب

خدایا!

مرا ببین! تنها به
خاطر آرزوها و امیدهایم به درگاه تو آمده‌ام.

خدایا! 
سپاس تو را سزاوار است که
پروردگار آرزوهایی. تو تنها کسی هستی که آرزوهایم را بدون حقارت و خاری به درگاهت
میآورم و مو به مو شرح می‌دهم. چون تو به من آموختی که تنها از تو بخواهم و از غیر
تو هیچ نخواهم.

اکنون در این شب آرزوها، همه
آرزوهایم را هر چقدر هم کوچک و حقیر باشد با تو می‌گویم؛ با تو که مرا به سخره
نمی‌گیری به خاطر آرزوهای کودکانه‌ام.

امشب دلم پر می‌کشد. از یادم
نبر و مرا به آرزوهایم برسان تا ایمان و عشقم به تو روزافزون شود.

لیله الرغائب آمد تا
دل‌های مجذوب را از لابلای همه دل مشغولی‌ها و هیاهوی دنیا به میهمانی خدا
ببرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید