/ 3 نظر / 3 بازدید
ستایش

شكستن دل انساني و ناراحت كردن او از گناهاني است كه فقط با پشيمان شدن و طلب آمرزش از خداوند آمرزيده نمي شود. بلكه بايد به نحوي دل آن فرد را نيز به دست آورد و او را از خود راضي و خشنود نمود .

ماه آفرین باقری

شب است ... و در به در کوچه های پر دردم فقیر و خسته به دنبال دوست می گردم اسیر ظلمتم رفیق ... کجا مانده ای ؟!؟ من به اعتبار تو فانوس نیاوردم . . .