عشق،.......

عشق، عشق می آفریند.

عشق، زندگی می بخشد.

زندگی، رنج به همراه دارد.

رنج، دلشوره می آفریند.

دلشوره، جرات می بخشد.

جرات، اعتماد می آورد.

اعتماد، امید می آفریند.

امید، زندگی می بخشد.

زندگی، عشق به همراه دارد

و عشق، عشق می آفریند.

((مارکوس بیکل))

/ 0 نظر / 2 بازدید