برایت من دعا کردم

من امشب دست ها را برده ام بالا

و از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم...

نمیدانم چه میخواهی

ولی امشب برای تو

برای رفع غمهایت

برای قلب زیبایت

برای آرزوهایت

به درگاهش دعا کردم

و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد

یقین دارم دعاهایم اثر دارد...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
کیان شفیعی

[دست][دست][دست][دست][دست] بسیار عالی !!!

محمد زارعی

شعر بسیار زیبایی است[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

انسان

[تایید][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]