اذان..

اذان ، مو سیقی بهشت گمشده ی وجود است که اگر در خود ژرف شوی ، آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن ، هر دم ، تجدید می شود باز خواهی یافت.

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضایی و حاج حیدری

واقعا با دیدن این عبارت و مخصوصا تصویر زیبایی که ضمیمش کردید یه حس معنوی به آدم دست میده احساس میکنه از این عالم جداشده و توی یه دنیای دیگه ای که خیلی آسمونیه رها شده.