خدایا....

خدایـــــــــــــا ....
اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ؛
تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری !
با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،
همراهیت را ؛
مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن ... !!
/ 2 نظر / 2 بازدید
ستایش

عارفی را گفتند: دنیا را چگونه می بینی!؟ گفت: آنچنان که بدون رضایت من، برگی از درخت نمی افتد گفتند: مگرخدایی تو!؟ گفت: نه... راضی ام به رضای خدا

ستایش

خدایـــــــــــــــــــــا مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه‌ای همراهند. عده ای تا مرز منفعت عده‌ای تا مرز مال عده‌ای تا مرز جان عده‌ای تا مرز آبرو و همگان تا مرز این جهان تنها تویی که همواره می مانی، بمان .بمان .بمان