لباس زن...

"زمانی مصاحبه گری از معلم صداقت و صمیمیت دکتر علی شریعتی پرسید :
به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
دکتر در جواب گفتند : نمی خواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید .
فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم می گیرد که چه لباسی برازنده اوست...

/ 0 نظر / 3 بازدید