عزاداری در دبستان

امروز روز بسیار خوبی برای همه دانش آموزان بود چرا که هم برای امام حسین(ع) عزاداری

کردنند هم سربند یا حسین شهید از دست مدیر محترم آقای موسوی زاهد هدیه گرفتند و

هم نذری دریافت نمودند. قرار شد انشااله این برنامه هر روز در دبستان تا پایان هفته  اجرا

شود. در برنامه عزاداری دبستان که با همکاری شورای دانش آموزی اجرا شد همه معلمان

همراه با بچه ها به عزاداری پرداختند.جا دارد از همه این عزیزان کمال تشکر را نمود.                                                           

                                               التماس دعا      

/ 0 نظر / 2 بازدید