برگ زرد..

زرد می شود آن برگ درختی که ،

به تنش هیچ نتابد آفــــــــتاب ...!

خشک می شود آن ، ساقه ی سرسبزی که ،

به دلــــش هیچ نبارد بــــــــــاران ...!

/ 2 نظر / 2 بازدید
نصر

من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم /ریشه های ما به آب /شاخه های ما به آفتاب می رسد /ما دوباره سبز می شویم

نصر

زیبا دل نشین