پدر روزت مبارک...

زندگی بار گرانی ست
که بر پشت پریشانی تُست
کار آسانی نیست
نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن
پدرم
کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد

تقدیم به پدرانی که با زحمت فرزندانشان را پرورش دادند 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید