جالب .....

Beschreibung: cid:FDDDB2B438944A16906AD59380516CB6@ksc.net
شما ممکنه مسخره کنید

Beschreibung: cid:E7ED553DA75D47BBBFA6C8239DD437F0@ksc.net

Beschreibung: cid:80B952C11DCD42698EC072587076E0B6@ksc.net

آن ها بزهای کوهی اروپایی هستند و دوست دارند خزه ها و گل سنگ های رشد یافته بر روی دیوارهای سد را بخورند
همچنین نمک های موجود بر سنگ ها را لیس می زنند
ایستادن در آن زاویه شگفت آور نیست؟
این از چیزهایی بود که باید می دیدید تا باور می کردید
 

/ 0 نظر / 2 بازدید